Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Drogi Janie,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Drogi Wujku,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Cześć Michale,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hej Janku,
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Janku,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mój Drogi/Moja Droga,
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Najdroższy/Najdroższa,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dziękuję za Twój list.
谢谢您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Piszę, by przekazać Ci...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Czy masz już plany na...?
你有没有...的计划?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Z przyjemnością powiadamiam, że...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ucieszyłem się słysząc, że...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Z przykrością piszę, że...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Tak przykro mi słyszeć, że...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
Pozdrowienia od...
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Pozdrów ode mnie...
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Czekam na Twoją odpowiedź.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Odpisz szybko.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Odpisz, gdy...
当...,请回复
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Trzymaj się ciepło.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kocham Cię.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Pozdrawiam serdecznie,
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Pozdrawiam ciepło,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Serdecznie pozdrawiam,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ściskam,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Buziaki,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ściskam serdecznie,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Mnóstwo buziaków,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny