Zwroty | polski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Lieber Johannes,
Drogi Janie,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
Drogi Wujku,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
Cześć Michale,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
Hej Janku,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
Janku,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
Mój Drogi/Moja Droga,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
Najdroższy/Najdroższa,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deinen Brief.
Dziękuję za Twój list.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Piszę, by przekazać Ci...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
Czy masz już plany na...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Z przykrością piszę, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
Pozdrowienia od...
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
Pozdrów ode mnie...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
Odpisz szybko.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Odpisz, gdy...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
Trzymaj się ciepło.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
Kocham Cię.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
Pozdrawiam ciepło,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
Serdecznie pozdrawiam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
Ściskam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Buziaki,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Ściskam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
Mnóstwo buziaków,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny