Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Lieber Johannes,
소연이에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
부모님께,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
안녕 현주야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
야 미영아,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
미영,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
내 사랑에게,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
사랑하는 현정씨
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deinen Brief.
편지 주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
...관련 계획이 있나요?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
...도 안부를 물으십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
...께도 안부 전해 주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
빨리 답장 주세요.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
... 이면 답장을 주세요.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
사랑합니다.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
그리운 마음 담아 ... 가.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
그리운 마음 담아 ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
감사하며, ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
... 드림 (보냄)
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
사랑을 보내며, ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
사랑하는 마음으로,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny