Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Lieber Johannes,
Cher Benjamin,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
Chère Maman / Cher Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
Cher Oncle Jeremy,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
Salut Sylvain,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
Coucou Daniel,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
Victor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
Mon chéri / Ma chérie,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
Mon très cher Christophe,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deinen Brief.
Merci pour votre lettre.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Je t'écris pour te dire que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
J'ai le regret de vous informer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
...envoie ses salutations.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
Dis bonjour à... de ma part.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
Écris-moi vite.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Écris-moi quand...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
Prends soin de toi.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
Je t'aime.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
Tous mes vœux,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
Amitiés,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
Amicalement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
Bien à vous/toi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Tendrement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Bises,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
Bisous,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny