Zwroty | czeski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Lieber Johannes,
Milý Johne,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
Milá maminko, Milý tatínku,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
Milý strýčku Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
Ahoj Johne,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
Čau Johne,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
Johne,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
Můj milý/Moje milá,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
Nejdražší Johne,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deinen Brief.
Děkuji za Tvůj dopis.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
Už máš nějaké plány na... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Je mi moc líto, že...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
... posílá pozdrav!
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
Pozdravuj ode mě... .
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Těším se na tvojí odpověď.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
Napiš brzy.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Napiš mi prosím, až...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
Opatruj se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
Miluji tě.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
S přáním všeho nejlepšího,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
Mějte se moc hezky,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
Nejsrdečnější pozdravy,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
Jen to nejlepší,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny