Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Beste Jan
เรียน จอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Beste mama / papa
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Beste oom Jeroen
เรียนคุณลุง เจอโรม
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Jan
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hoi Jan
ว่าไง จอห์น
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Jan
จอห์น
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Lieve ...
ที่รักของฉัน
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Liefste ...
สุดที่รักของฉัน
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Lieve Jan
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Hartelijk dank voor jouw brief.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Heb je al plannen voor ...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ik was erg blij om te horen dat ...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Helaas moet ik je melden dat ...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Het spijt me te moeten horen dat ...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... doet jou de groeten.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Doe ... de groeten namens mij.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ik hoop snel van jou te horen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug wanneer ...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Het ga je goed.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ik hou van je.
ฉันรักคุณ
Używane, gdy piszemy do partnera
Hartelijke groeten,
ขอให้โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Met hartelijke groeten,
ขอให้โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
ด้วยความรักยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Liefs,
รักอย่างมาก
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny