Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Beste Jan
소연이에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Beste mama / papa
부모님께,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Beste oom Jeroen
삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Jan
안녕 현주야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hoi Jan
야 미영아,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Jan
미영,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Lieve ...
내 사랑에게,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Lieve Jan
사랑하는 현정씨
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Hartelijk dank voor jouw brief.
편지 주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Heb je al plannen voor ...?
...관련 계획이 있나요?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ik was erg blij om te horen dat ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Het spijt me te moeten horen dat ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물으십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Doe ... de groeten namens mij.
...께도 안부 전해 주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug.
빨리 답장 주세요.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug wanneer ...
... 이면 답장을 주세요.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ik hou van je.
사랑합니다.
Używane, gdy piszemy do partnera
Hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 가.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Met hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
감사하며, ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
... 드림 (보냄)
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
사랑을 보내며, ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Liefs,
사랑하는 마음으로,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny