Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Beste Jan
Cher Benjamin,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Beste mama / papa
Chère Maman / Cher Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Beste oom Jeroen
Cher Oncle Jeremy,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Jan
Salut Sylvain,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hoi Jan
Coucou Daniel,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Jan
Victor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Lieve ...
Mon chéri / Ma chérie,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Liefste ...
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Lieve Jan
Mon très cher Christophe,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Hartelijk dank voor jouw brief.
Merci pour votre lettre.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Je t'écris pour te dire que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Heb je al plannen voor ...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ik was erg blij om te horen dat ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Helaas moet ik je melden dat ...
J'ai le regret de vous informer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Het spijt me te moeten horen dat ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... doet jou de groeten.
...envoie ses salutations.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Doe ... de groeten namens mij.
Dis bonjour à... de ma part.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ik hoop snel van jou te horen.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug.
Écris-moi vite.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug wanneer ...
Écris-moi quand...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Het ga je goed.
Prends soin de toi.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ik hou van je.
Je t'aime.
Używane, gdy piszemy do partnera
Hartelijke groeten,
Tous mes vœux,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Met hartelijke groeten,
Amitiés,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
Amicalement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
Bien à vous/toi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
Tendrement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
Bises,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Liefs,
Bisous,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny