Zwroty | czeski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Beste Jan
Milý Johne,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Beste mama / papa
Milá maminko, Milý tatínku,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Beste oom Jeroen
Milý strýčku Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Jan
Ahoj Johne,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hoi Jan
Čau Johne,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Jan
Johne,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Lieve ...
Můj milý/Moje milá,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Liefste ...
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Lieve Jan
Nejdražší Johne,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Hartelijk dank voor jouw brief.
Děkuji za Tvůj dopis.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Heb je al plannen voor ...?
Už máš nějaké plány na... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ik was erg blij om te horen dat ...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Helaas moet ik je melden dat ...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Het spijt me te moeten horen dat ...
Je mi moc líto, že...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... doet jou de groeten.
... posílá pozdrav!
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Doe ... de groeten namens mij.
Pozdravuj ode mě... .
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ik hoop snel van jou te horen.
Těším se na tvojí odpověď.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug.
Napiš brzy.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug wanneer ...
Napiš mi prosím, až...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Het ga je goed.
Opatruj se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ik hou van je.
Miluji tě.
Używane, gdy piszemy do partnera
Hartelijke groeten,
S přáním všeho nejlepšího,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Met hartelijke groeten,
Mějte se moc hezky,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
Nejsrdečnější pozdravy,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
Jen to nejlepší,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Liefs,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny