Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Beste Jan
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Jan
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hoi Jan
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Jan
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Lieve ...
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Liefste ...
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Hartelijk dank voor jouw brief.
谢谢您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Heb je al plannen voor ...?
你有没有...的计划?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Het ga je goed.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ik hou van je.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Liefs,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny