Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Beste Jan
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Beste mama / papa
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Beste oom Jeroen
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Jan
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hoi Jan
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Jan
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Lieve ...
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Liefste ...
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Lieve Jan
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Hartelijk dank voor jouw brief.
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Heb je al plannen voor ...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ik was erg blij om te horen dat ...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Helaas moet ik je melden dat ...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Het spijt me te moeten horen dat ...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... doet jou de groeten.
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Doe ... de groeten namens mij.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ik hoop snel van jou te horen.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug wanneer ...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Het ga je goed.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ik hou van je.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Hartelijke groeten,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Met hartelijke groeten,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Liefs,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny