Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

소연이에게
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
부모님께,
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
삼촌께
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
안녕 현주야!
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
야 미영아,
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
미영,
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
내 사랑에게,
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
사랑하는 현정씨
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
편지 주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
...관련 계획이 있나요?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
...을 알려주게 되어 기뻐.
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
...를 알려주게 되어 유감이야.
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...도 안부를 물으십니다.
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
...께도 안부 전해 주십시오.
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
빨리 답장 주세요.
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
... 이면 답장을 주세요.
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
건강히 지내세요.
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑합니다.
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
그리운 마음 담아 ... 가.
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
그리운 마음 담아 ... 드림
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
감사하며, ... 드림
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
... 드림 (보냄)
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑을 보내며, ... 드림
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑과 함께 보냅니다.
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
사랑하는 마음으로,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny