Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

소연이에게
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
부모님께,
Estimata paĉjo/panjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
안녕 현주야!
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
야 미영아,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
미영,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
내 사랑에게,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
사랑하는 현정씨
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
편지 주셔서 감사합니다.
Dankon pro via letero.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
...관련 계획이 있나요?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
...을 알려주게 되어 기뻐.
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...도 안부를 물으십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
...께도 안부 전해 주십시오.
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
빨리 답장 주세요.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
... 이면 답장을 주세요.
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
건강히 지내세요.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑합니다.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
그리운 마음 담아 ... 가.
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
그리운 마음 담아 ... 드림
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
감사하며, ... 드림
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
... 드림 (보냄)
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑을 보내며, ... 드림
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
사랑하는 마음으로,
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny