Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

소연이에게
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
부모님께,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
안녕 현주야!
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
야 미영아,
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
미영,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
내 사랑에게,
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
내가 제일 사랑하는 ... 에게
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
사랑하는 현정씨
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
편지 주셔서 감사합니다.
谢谢您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

말해줄게 있어서 편지를 써요.
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
...관련 계획이 있나요?
你有没有...的计划?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
...을 알려주게 되어 기뻐.
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
... 소식을 들으니 참 유감이야.
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...도 안부를 물으십니다.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
...께도 안부 전해 주십시오.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
빨리 답장 주세요.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
... 이면 답장을 주세요.
当...,请回复
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
건강히 지내세요.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑합니다.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
그리운 마음 담아 ... 가.
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
그리운 마음 담아 ... 드림
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
감사하며, ... 드림
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
... 드림 (보냄)
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑을 보내며, ... 드림
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
사랑하는 마음으로,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny