Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

佐藤君へ
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
お母さんへ/お父さんへ
Estimata paĉjo/panjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
佐藤君へ
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
太郎くんへ
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
太郎くんへ
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
太郎へ
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
太郎へ
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
太郎へ
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
お手紙ありがとう。
Dankon pro via letero.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
長い間連絡してなくてごめんね。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
しばらく連絡を取ってなかったね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

・・・・をお知らせします。
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
・・・・を報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
・・・・がよろしく言っていました。
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
・・・・によろしく言っておいてね。
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
お返事を待っています。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
はやく返事を書いてね。
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
・・・・の時は連絡してください。
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
なにか報告があったらまた教えてください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
元気でね
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
好きだよ
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
じゃあね
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
じゃあね
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
またね
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
元気でね
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
元気でね
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
元気でね
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
体に気をつけてね
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny