Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Querido Juan:
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Mamá / Papá:
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Querido tío José:
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hola Juan:
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hola Juan:
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Juan:
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Querido:
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mi amor:
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amado Juan:
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Gracias por su / tu carta.
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Escribo para decirle / decirte que...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Me complace anunciar que...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Siento informarte que...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Lamenté mucho cuando escuché que...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
X te envía muchos cariños.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Saluda a X de mi parte.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Espero saber de ti pronto.
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme pronto.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme cuando...
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Escríbeme cuando tengas más información.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Cuídate / Cuídense
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Te amo,
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Cariños,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Cariños,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cariños,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mis mejores deseos,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con amor,
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny