Zwroty | węgierski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Querido Juan:
Kedves John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Mamá / Papá:
Kedves Anya / Apa!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Querido tío José:
Kedves Jerome Nagybácsi!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hola Juan:
Szia John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hola Juan:
Szia John!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Juan:
John!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Querido:
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mi amor:
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amado Juan:
Drága John!
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Gracias por su / tu carta.
Köszönöm a leveledet.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Jó volt megint hallani felőled.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Escribo para decirle / decirte que...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Van már valami programod...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Me complace anunciar que...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Siento informarte que...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Lamenté mucho cuando escuché que...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
X te envía muchos cariños.
... is üdvözletét küldi.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Saluda a X de mi parte.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Espero saber de ti pronto.
Várom a válaszodat.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme pronto.
Írj hamar.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme cuando...
Írj, amint ....
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Escríbeme cuando tengas más información.
Írj, ha többet megtudsz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Cuídate / Cuídense
Vigyázz magadra.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Te amo,
Szeretlek
Używane, gdy piszemy do partnera
Cariños,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Cariños,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cariños,
Üdvözlettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mis mejores deseos,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny