Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hola Juan:
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hola Juan:
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Juan:
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Querido:
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mi amor:
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Gracias por su / tu carta.
谢谢您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你有没有...的计划?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Lamenté mucho cuando escuché que...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme cuando...
当...,请回复
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Cuídate / Cuídense
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Te amo,
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Cariños,
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cariños,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con amor,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny