Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Querido Juan:
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Mamá / Papá:
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Querido tío José:
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hola Juan:
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hola Juan:
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Juan:
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Querido:
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mi amor:
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amado Juan:
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Gracias por su / tu carta.
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Fue un placer escuchar de ti / usted.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Escribo para decirle / decirte que...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Me complace anunciar que...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Siento informarte que...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Lamenté mucho cuando escuché que...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
X te envía muchos cariños.
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Saluda a X de mi parte.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Espero saber de ti pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme pronto.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme cuando...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Escríbeme cuando tengas más información.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Cuídate / Cuídense
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Te amo,
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Cariños,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Cariños,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cariños,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mis mejores deseos,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con amor,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny