Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Αγαπητέ Ιωάννη,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Γεια σου Γιαννάκη,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Έλα Γιαννάκη,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Γιαννάκη,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Αγάπη μου,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Αγάπη μου,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Έχεις σχέδια για...;
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Χάρηκα που άκουσα ότι...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
γράψε μου σύντομα.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Γράψε μου όταν...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Να σε καλά.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Σε αγαπώ.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Τις καλύτερες ευχές μου,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Με τις καλύτερες ευχές μου,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Αγάπη,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Με τις καλύτερες ευχές,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Με αγάπη,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Με όλη μου την αγάπη,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Πολλή αγάπη,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny