Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Cher Benjamin,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Jeremy,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut Sylvain,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Daniel,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Victor,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon très cher Christophe,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre lettre.
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à... de ma part.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny