Zwroty | węgierski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Cher Benjamin,
Kedves John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Kedves Anya / Apa!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Jeremy,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut Sylvain,
Szia John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Daniel,
Szia John!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Victor,
John!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon très cher Christophe,
Drága John!
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre lettre.
Köszönöm a leveledet.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Jó volt megint hallani felőled.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Van már valami programod...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
... is üdvözletét küldi.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à... de ma part.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Várom a válaszodat.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Írj hamar.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Írj, amint ....
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Írj, ha többet megtudsz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Vigyázz magadra.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Szeretlek
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Üdvözlettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny