Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Cher Benjamin,
เรียน จอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Jeremy,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut Sylvain,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Daniel,
ว่าไง จอห์น
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Victor,
จอห์น
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
ที่รักของฉัน
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
สุดที่รักของฉัน
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon très cher Christophe,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre lettre.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à... de ma part.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
ฉันรักคุณ
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
ขอให้โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
ขอให้โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
ด้วยความรักยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
รักอย่างมาก
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny