Zwroty | rosyjski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Cher Benjamin,
Дорогой Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Дорогая мама/папа
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Jeremy,
Дорогой дядя Петя,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut Sylvain,
Привет, Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Daniel,
Здорово, Иван,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Victor,
Иван,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Любимый (ая),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Дорогой мой...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon très cher Christophe,
Милый Иван,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre lettre.
Спасибо за письмо.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Извини, что так долго не писал(а)
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Мы так давно не общались
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
С удовольствием сообщаю, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Я был рад услышать, что...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Я так сожалею о...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
... тоже шлет привет.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à... de ma part.
Передай ... привет от меня.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Надеюсь на скорый ответ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Ответь как можно скорее
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Напиши, если/когда...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Береги себя.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Я тебя люблю.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
С наилучшими пожеланиями
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
С наилучшими пожеланиями,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
С уважением..
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Всего наилучшего,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
С любовью,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Я вас люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny