Zwroty | polski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Cher Benjamin,
Drogi Janie,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Jeremy,
Drogi Wujku,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut Sylvain,
Cześć Michale,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Daniel,
Hej Janku,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Victor,
Janku,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Mój Drogi/Moja Droga,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon très cher Christophe,
Najdroższy/Najdroższa,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre lettre.
Dziękuję za Twój list.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Piszę, by przekazać Ci...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Czy masz już plany na...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Z przykrością piszę, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
Pozdrowienia od...
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à... de ma part.
Pozdrów ode mnie...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Odpisz szybko.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Odpisz, gdy...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Trzymaj się ciepło.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Kocham Cię.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Pozdrawiam ciepło,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Serdecznie pozdrawiam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Ściskam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Buziaki,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Ściskam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Mnóstwo buziaków,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny