Zwroty | niemiecki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Cher Benjamin,
Lieber Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Liebe(r) Mama / Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Jeremy,
Lieber Onkel Hieronymus,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut Sylvain,
Hallo Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Daniel,
Hey Johannes,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Victor,
Johannes,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Mein(e) Liebe(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mein(e) Liebste(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon très cher Christophe,
Liebster Johannes,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre lettre.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Hast Du schon Pläne für...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
... grüßt herzlich.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à... de ma part.
Bitte grüße... von mir.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Schreib mir bitte bald zurück.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Mach's gut.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Ich liebe Dich.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
Herzliche Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Mit besten Grüßen
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Beste Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Alles Gute
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny