Zwroty | duński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Cher Benjamin,
Kære John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Kære Mor / Far,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Jeremy,
Kære Onkel Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut Sylvain,
Hej John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Daniel,
Hej John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Victor,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Kære,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Kæreste,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon très cher Christophe,
Kæreste John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre lettre.
Tak for dit brev,
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Det var godt at høre fra dig igen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Har du lavet nogle planer den...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Jeg var henrykt at høre om...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jeg var så ked af at høre at...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
... siger hej.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à... de ma part.
Sig hej til... for mig.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Skriv tilbage snart.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Skriv endelig tilbage når...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Have det godt.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Jeg elsker dig.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
De bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Med de bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Venligste hilsner,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Alt det bedste,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Kærligst,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Masser af kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Meget kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny