Zwroty | turecki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Yolu
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Sevgili Can,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Sevgili Anne / Baba,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Sevgili Cihat Amca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Merhaba Can,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hey Can,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Can,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Canım,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Benim sevgili ...,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Çok sevgili Can,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Mektubun için teşekkürler.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Uzun süredir yazmadığım için üzgünüm.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Konuşmayalı çok uzun zaman oldu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Sana ...'yı anlatmak için yazıyorum.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
... için herhangi bir plan yaptınız mı?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkür ederim.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Bildirdiğiniz için / teklif ettiğiniz için / yazdığınız için çok minnettarım size.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bana yazmanız / beni davet etmeniz / bana ... göndermeniz son derece kibardı.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Bunu duyurmaktan son derece memnunum ki ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bunu duyduğumda çok memnun kalmıştım ki ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Bunu söylediğim için üzgünüm ama ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...'ı ilk duyduğumda çok üzüldüm.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... sevgisini yolluyor.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
...'a selamımı ilet benim için.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Çok yakında senden haber almayı dört gözle bekliyorum.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Hemen cevap yaz.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
... olduğunda lütfen cevap yaz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Daha fazla bilgin olduğunda beni haberdar et.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Kendinize iyi bakın.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Seni seviyorum.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
En derin saygılarımla,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Sevgiyle kalın,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Tüm sevgimle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Tüm sevgimle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Çokça sevgiyle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny