Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
เรียน จอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
ว่าไง จอห์น
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
จอห์น
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
ที่รักของฉัน
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
สุดที่รักของฉัน
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
ฉันรักคุณ
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
ด้วยความรักยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
รักอย่างมาก
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny