Zwroty | rosyjski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Дорогой Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Дорогая мама/папа
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Привет, Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Здорово, Иван,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Иван,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Любимый (ая),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Дорогой мой...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Милый Иван,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Спасибо за письмо.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... тоже шлет привет.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Береги себя.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
С уважением..
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Я вас люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny