Zwroty | polski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Drogi Janie,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Drogi Wujku,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Cześć Michale,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hej Janku,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Janku,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Mój Drogi/Moja Droga,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Najdroższy/Najdroższa,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Dziękuję za Twój list.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Piszę, by przekazać Ci...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Czy masz już plany na...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością piszę, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
Pozdrowienia od...
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Pozdrów ode mnie...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Odpisz szybko.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Odpisz, gdy...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Trzymaj się ciepło.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Kocham Cię.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Pozdrawiam ciepło,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Serdecznie pozdrawiam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Ściskam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Buziaki,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Ściskam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Mnóstwo buziaków,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny