Zwroty | niemiecki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Lieber Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Liebe(r) Mama / Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Hallo Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hey Johannes,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Johannes,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Mein(e) Liebe(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Mein(e) Liebste(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Liebster Johannes,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Hast Du schon Pläne für...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... grüßt herzlich.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Bitte grüße... von mir.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Schreib mir bitte bald zurück.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Mach's gut.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Ich liebe Dich.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Mit besten Grüßen
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Beste Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Alles Gute
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny