Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
太郎くんへ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
太郎くんへ
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
お手紙ありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
長い間連絡してなくてごめんね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
・・・・をお知らせします。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていました。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
・・・・によろしく言っておいてね。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
お返事を待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
はやく返事を書いてね。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
・・・・の時は連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
なにか報告があったらまた教えてください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
またね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny