Zwroty | hiszpański - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Querido Juan:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Mamá / Papá:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Querido tío José:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Hola Juan:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hola Juan:
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Juan:
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Querido:
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Mi amor:
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Amado Juan:
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Gracias por su / tu carta.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Escribo para decirle / decirte que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Me complace anunciar que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Siento informarte que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
X te envía muchos cariños.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Saluda a X de mi parte.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero saber de ti pronto.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Escríbeme pronto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Escríbeme cuando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Escríbeme cuando tengas más información.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Cuídate / Cuídense
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Te amo,
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Mis mejores deseos,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Con todo mi amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Con todo mi amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Con amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny