Zwroty | grecki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Γεια σου Γιαννάκη,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Έλα Γιαννάκη,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Γιαννάκη,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Αγάπη μου,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Αγάπη μου,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Έχεις σχέδια για...;
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
γράψε μου σύντομα.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Γράψε μου όταν...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Να σε καλά.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Σε αγαπώ.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Τις καλύτερες ευχές μου,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Αγάπη,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Με αγάπη,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Με όλη μου την αγάπη,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Πολλή αγάπη,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny