Zwroty | fiński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Hyvä John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Hei äiti / isä
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Hei John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Heippa John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Rakkaani,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Rakkaani,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Rakas John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Kiitos kirjeestäsi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Pärjäilkää.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Terveisin,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Rakkaudella,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny