Zwroty | czeski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Milý Johne,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Milá maminko, Milý tatínku,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Ahoj Johne,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Čau Johne,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Johne,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Můj milý/Moje milá,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Děkuji za Tvůj dopis.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Opatruj se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Miluji tě.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny