Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Kære John,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Kære Mor / Far,
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Kære Onkel Jerome,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hej John,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hej John,
太郎くんへ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
太郎くんへ
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Kære,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Kæreste,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Kæreste John,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Tak for dit brev,
お手紙ありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Det var godt at høre fra dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
長い間連絡してなくてごめんね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Jeg skriver for at fotælle dig at...
・・・・をお知らせします。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Har du lavet nogle planer den...?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Jeg er henrykt over at meddele at...
・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Jeg var henrykt at høre om...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Jeg var så ked af at høre at...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... siger hej.
・・・・がよろしく言っていました。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Sig hej til... for mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skriv tilbage snart.
はやく返事を書いてね。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skriv endelig tilbage når...
・・・・の時は連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send mig nyheder, når du ved mere.
なにか報告があったらまた教えてください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Have det godt.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Jeg elsker dig.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
De bedste ønsker,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Med de bedste ønsker,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Venligste hilsner,
またね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alt det bedste,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kærligst,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Masser af kærlighed,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Meget kærlighed,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny