Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Kære John,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Kære Mor / Far,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Kære Onkel Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hej John,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hej John,
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Kære,
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Kæreste,
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Kæreste John,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Tak for dit brev,
谢谢您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Det var godt at høre fra dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Jeg skriver for at fotælle dig at...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Har du lavet nogle planer den...?
你有没有...的计划?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Jeg er henrykt over at meddele at...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Jeg var henrykt at høre om...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Jeg var så ked af at høre at...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... siger hej.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Sig hej til... for mig.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skriv tilbage snart.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skriv endelig tilbage når...
当...,请回复
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send mig nyheder, når du ved mere.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Have det godt.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Jeg elsker dig.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
De bedste ønsker,
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Med de bedste ønsker,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Venligste hilsner,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alt det bedste,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kærligst,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Masser af kærlighed,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Meget kærlighed,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny