Zwroty | węgierski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Milý Johne,
Kedves John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Milá maminko, Milý tatínku,
Kedves Anya / Apa!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Milý strýčku Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ahoj Johne,
Szia John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Čau Johne,
Szia John!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johne,
John!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Můj milý/Moje milá,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Nejdražší Johne,
Drága John!
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Děkuji za Tvůj dopis.
Köszönöm a leveledet.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Jó volt megint hallani felőled.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Už máš nějaké plány na... ?
Van már valami programod...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Örömmel hallottam, hogy ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Je mi moc líto, že...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... posílá pozdrav!
... is üdvözletét küldi.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Pozdravuj ode mě... .
Üdvözöld...-t helyettem is.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Těším se na tvojí odpověď.
Várom a válaszodat.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Napiš brzy.
Írj hamar.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Napiš mi prosím, až...
Írj, amint ....
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Írj, ha többet megtudsz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Opatruj se.
Vigyázz magadra.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Miluji tě.
Szeretlek
Używane, gdy piszemy do partnera
S přáním všeho nejlepšího,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mějte se moc hezky,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Nejsrdečnější pozdravy,
Üdvözlettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Jen to nejlepší,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
S láskou,
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
S láskou,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
S láskou,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny