Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Milý Johne,
소연이에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Milá maminko, Milý tatínku,
부모님께,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Milý strýčku Jerome,
삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ahoj Johne,
안녕 현주야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Čau Johne,
야 미영아,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johne,
미영,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Můj milý/Moje milá,
내 사랑에게,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Nejdražší Johne,
사랑하는 현정씨
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Děkuji za Tvůj dopis.
편지 주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Píši, abych Ti řekl(a), že...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Už máš nějaké plány na... ?
...관련 계획이 있나요?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
S potěšením (vám) oznamuji, že...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Je mi moc líto, že...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... posílá pozdrav!
...도 안부를 물으십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Pozdravuj ode mě... .
...께도 안부 전해 주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Těším se na tvojí odpověď.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Napiš brzy.
빨리 답장 주세요.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Napiš mi prosím, až...
... 이면 답장을 주세요.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Opatruj se.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Miluji tě.
사랑합니다.
Używane, gdy piszemy do partnera
S přáním všeho nejlepšího,
그리운 마음 담아 ... 가.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mějte se moc hezky,
그리운 마음 담아 ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Nejsrdečnější pozdravy,
감사하며, ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Jen to nejlepší,
... 드림 (보냄)
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
S láskou,
사랑을 보내며, ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
S láskou,
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
S láskou,
사랑하는 마음으로,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny