Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Milý Johne,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Milá maminko, Milý tatínku,
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Milý strýčku Jerome,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ahoj Johne,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Čau Johne,
太郎くんへ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johne,
太郎くんへ
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Můj milý/Moje milá,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Nejdražší Johne,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Děkuji za Tvůj dopis.
お手紙ありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
長い間連絡してなくてごめんね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Píši, abych Ti řekl(a), že...
・・・・をお知らせします。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Už máš nějaké plány na... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
S potěšením (vám) oznamuji, že...
・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Je mi moc líto, že...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... posílá pozdrav!
・・・・がよろしく言っていました。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Pozdravuj ode mě... .
・・・・によろしく言っておいてね。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Těším se na tvojí odpověď.
お返事を待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Napiš brzy.
はやく返事を書いてね。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Napiš mi prosím, až...
・・・・の時は連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
なにか報告があったらまた教えてください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Opatruj se.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Miluji tě.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
S přáním všeho nejlepšího,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mějte se moc hezky,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Nejsrdečnější pozdravy,
またね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Jen to nejlepší,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
S láskou,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
S láskou,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
S láskou,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny