Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

亲爱的约翰,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的来信。
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你有没有...的计划?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息时,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny