Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | List

List - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

亲爱的约翰,
소연이에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
부모님께,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
안녕 현주야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
야 미영아,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
미영,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
내 사랑에게,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
사랑하는 현정씨
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的来信。
편지 주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你有没有...的计划?
...관련 계획이 있나요?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
很遗憾地告诉你们...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
...도 안부를 물으십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
...께도 안부 전해 주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
빨리 답장 주세요.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复
... 이면 답장을 주세요.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息时,请发送给我。
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
사랑합니다.
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
그리운 마음 담아 ... 가.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
그리운 마음 담아 ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
감사하며, ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
... 드림 (보냄)
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
사랑을 보내며, ... 드림
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
사랑하는 마음으로,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny