Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

亲爱的约翰,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
太郎くんへ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
太郎くんへ
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的来信。
お手紙ありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
長い間連絡してなくてごめんね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
しばらく連絡を取ってなかったね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
・・・・をお知らせします。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你有没有...的计划?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていました。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
・・・・によろしく言っておいてね。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
はやく返事を書いてね。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复
・・・・の時は連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息时,请发送给我。
なにか報告があったらまた教えてください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
またね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny