Zwroty | hiszpański - Korespondencja osobista | List

List - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

亲爱的约翰,
Querido Juan:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
Mamá / Papá:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tío José:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
Hola Juan:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
Hola Juan:
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
Juan:
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
Querido:
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
Mi amor:
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
Amado Juan:
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的来信。
Gracias por su / tu carta.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
Escribo para decirle / decirte que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你有没有...的计划?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
Me complace anunciar que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
很遗憾地告诉你们...
Siento informarte que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
Lamenté mucho cuando escuché que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
X te envía muchos cariños.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
Saluda a X de mi parte.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero saber de ti pronto.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
Escríbeme pronto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复
Escríbeme cuando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息时,请发送给我。
Escríbeme cuando tengas más información.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
Cuídate / Cuídense
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
Te amo,
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
Mis mejores deseos,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
Con todo mi amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
Con todo mi amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
Con amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny