Zwroty | duński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

亲爱的约翰,
Kære John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
Hej John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
Hej John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
Kære,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
Kæreste,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的来信。
Tak for dit brev,
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你有没有...的计划?
Har du lavet nogle planer den...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt at høre om...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复
Skriv endelig tilbage når...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
Have det godt.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
Jeg elsker dig.
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
Venligste hilsner,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
Alt det bedste,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
Kærligst,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
Meget kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny