Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

亲爱的约翰,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的来信。
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你有没有...的计划?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny