Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny