Zwroty | turecki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Yolu
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
Sevgili Can,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Sevgili Anne / Baba,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Sevgili Cihat Amca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Merhaba Can,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Hey Can,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Can,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Canım,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Benim sevgili ...,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Çok sevgili Can,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
Mektubun için teşekkürler.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Uzun süredir yazmadığım için üzgünüm.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Konuşmayalı çok uzun zaman oldu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Sana ...'yı anlatmak için yazıyorum.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
... için herhangi bir plan yaptınız mı?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkür ederim.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Bildirdiğiniz için / teklif ettiğiniz için / yazdığınız için çok minnettarım size.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Bana yazmanız / beni davet etmeniz / bana ... göndermeniz son derece kibardı.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Bunu duyurmaktan son derece memnunum ki ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Bunu duyduğumda çok memnun kalmıştım ki ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
Bunu söylediğim için üzgünüm ama ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
...'ı ilk duyduğumda çok üzüldüm.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
... sevgisini yolluyor.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
...'a selamımı ilet benim için.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Çok yakında senden haber almayı dört gözle bekliyorum.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Hemen cevap yaz.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
... olduğunda lütfen cevap yaz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Daha fazla bilgin olduğunda beni haberdar et.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Kendinize iyi bakın.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Seni seviyorum.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
En iyi dileklerimle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
En iyi dileklerimle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
En derin saygılarımla,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Sevgiyle kalın,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Tüm sevgimle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Tüm sevgimle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Çokça sevgiyle,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny